Kim Garwood

Rio Verde Bridge, Ecuador

07-03-04

Anthias Metalmark (Hyphilaria anthias)