Lelex Mimic White (Dismorphia lelex)

Kim Garwood

Septimo Paraiso, Ecuador

07-16-04

Kim Garwood

Sachatamia Lodge, Ecuador

07-06-04