Ariarathes Swallowtail (Miimoides ariarathes)

Gill Carter

Cristalino Lodge, Mato Grosso, Brazil

10-13-04

Kim Garwood

Amazonia Lodge, Atalaya, Peru

09-19-04