Will Carter

Rio Sabinas, Tamps., Mexico

03-13-03

Montezuma Cattleheart (Parides montezuma)

Kim Davies

Hotel Taninul, San Luis Potosi, Mexico

11-23-04